Amnesty International

Izobraževalna gradiva

Na svoj računalnik si lahko prenesete predstavitev začaranega kroga revščine.


Priročnik o uporabi participatornih metod pri učenju človekovih pravic

Priročnik pred vami je vir za vse, ki želite v svoje delo vključiti poučevanje o človekovih pravicah s participatornimi metodami in pri delu z mladimi izboljšati svoje spretnosti, ki temeljijo na sodelovanju in vključevanju.

Priročnik je del projekta Amnesty International Izobraževanje za človekovo dostojanstvo in je namenjen souporabi z vsebinskimi priročniki projekta o revščini in človekovih pravicah. Razvit pa je bil s fleksibilnostjo, ki omogoča, da se ga lahko uporabi tudi samostojno kot splošni pripomoček v raznolikih okoljih.

Priročnik vsem, ki učite človekove pravice, ne ponuja le znanja in spretnosti za uspešno uporabo participatornih metod, ampak je zastavljen tako, da tudi motivira in nudi navdih. To bo pripomoglo k večjemu razumevanju in zavedanju udeležencev, kar jih bo opolnomočilo, da bodo ukrepali za globlje razumevanje in promocijo človekovih pravic na vseh ravneh družbe.


Sklop 1 - Revščina in človekove pravice

Ideja dostojanstva je v samem temelju tega, kaj pomeni biti človek. V Splošni deklaraciji človekovih pravic (SDČP) je zapisano: “Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice”. A ta ideal še ni postal globalna resničnost. Revščina je glavni razlog, zakaj ne.

Delo Amnesty International osvetljuje, kako so ljudje, ki živijo v revščini, odrinjeni iz družbe in kako je njihovo dostojanstvo okrnjeno skozi kršitve človekovih pravic. Zaradi tega se čutijo ogrožene, izključene in prikrajšane. Pogosto to prispeva k začaranemu krogu, ki ljudi potiska globlje v revščino, kjer občutijo, da njihov glas ne šteje in da so brez vsake moči.

Ta učni pripomoček želi mladim omogočiti razumevanje povezav med kršitvami človekovih pravic in revščino. Vzpodbuja jih, da uporabijo svoj glas za zahtevanje svojih pravic in za ukrepanje v zadevah, ki so jim pomembne. Lahko služi za sodelovanje v kampanji Amnesty International Zahtevamo dostojanstvo, ki se osredotoča na ljudi, ki živijo v revščini in se zavzemajo za svoje pravice. Lahko pa se ga uporabi tudi v okviru drugih izobraževalnih dejavnosti, ki naslavljajo revščino znotraj okvira človekovih pravic.

Film o naselju Deepsea, ki ga potrebujete za izvajanje aktivnosti, opisanih v priročniku, najdete na tej povezavi.


Sklop 2 - Pravica do ustreznega bivališča je človekova pravica

Ideal, zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic, da se vsi rodimo svobodni in imamo enako dostojanstvo in enake pravice, še zdaleč ni postal globalna resničnost. Milijonom ljudi po vsem svetu, ki živijo v neustreznih bivališčih, je bilo dostojanstvo odvzeto.

Ta učni pripomoček želi mladim in tistim, ki z njimi delajo, omogočiti razumevanje pravice do ustreznega bivališča kot človekove pravice. Skozi številne aktivnosti jih vzpodbuja, da uporabijo svoj glas za zahtevanje svojih pravic in za ukrepanje v zadevah, ki so jim pomembne. Lahko služi za sodelovanje v kampanji Amnesty International Zahtevamo dostojanstvo, ki se osredotoča na ljudi, ki živijo v revščini, in jim pomaga, da zahtevajo in uveljavljajo svoje pravice. Lahko pa se ga uporabi tudi v okviru drugih izobraževalnih dejavnosti, ki naslavljajo pravico do ustreznega bivališča v okviru človekovih pravic.

To je drugi izobraževalni sklop iz zbirke Izobraževanje za človekovo dostojanstvo. Vsak sklop predstavlja druge teme, vezane na revščino in človekove pravice. Ta sklop se osredotoča na pravico do ustreznega bivališča.


Metodični priročnik za izvedbo delavnic na temo revščine

Projekt Ustavimo revščino! je 36-mesečni projekt, ki ga je Amnesty International Slovenije pričela izvajati marca 2010.

Splošni cilj projekta Ustavimo revščino! je izobraževati in ozaveščati mlade, učitelje, pedagoške delavce, medije in splošno javnost o perečem problemu revščine in kršitev človekovih pravic.

Namen projekta pa je tudi z izobraževanjem o človekovih pravicah in s participativnimi aktivnostmi učencev, dijakov in študentov ter njihovih učiteljev podati poglobljena znanja o povezavi med revščino in človekovimi pravicami. Delo z mladimi je ključ do spreminjanja naravnanosti družbe do revščine v prihodnje, zato bo projekt usmerjen tudi v usposabljanje mladih za razvoj in izvajanje akcij, ki bodo s perspektive spoštovanja človekovih pravic pripomogle k zmanjšanju revščine.

V stremenju, doseči zadani cilj, smo se odločili izdati priročnik z nasveti in s predlogi, kako tovrstne teme obravnavati v razredu. Priročnik je v prvi vrsti namenjen pedagoškim in mladinskim delavcem.


Hiše na vodi, avtor: M. G.

Gojenje riža, avtor: M. G.

Ker nimajo vodovoda, morajo posodo pomivati v umazani reki, avtor: M. G.

Za mnoge je volovska vprega edino prevozno sredstvo, avtor: T. P.

Tudi ženske morajo nositi velika in težka bremena, avtor: T. P.

Oskrba z vodo, avtor: T. P.

Tipična hiša, avtor: T.P.

Otroci med igranjem odbojke, avtor: T. P.

Prijava na elektronske novice

Za prejemanje člankov in obvestil vpišite svoj e-mail v spodnje okence:

Odjava od e-novic »

Ne spreglejte

Obiščite Šolo človekovih pravic

Projekt Izobraževanje za človekovo dostojanstvo je zaključen. Gradiva ostajajo aktualna, z izjemo statističnih podatkov in pretečenih aktivnosti. Vabljeni, da se z našimi novimi izobraževalnimi vsebinami seznanite na spletnem mestu Šole človekovih pravic.

Preberite več »

Amnesty International Slovenije
Dunajska 5, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 426 93 77   |   Fax: (01) 426 93 65
e-pošta: amnesty@amnesty.si

kontaktni obrazec »